tiistai 26. maaliskuuta 2013

Mielipide oikeuttaa valehtelun ja harhaanjohtamisen

Mielipidekirjoitukset ovat ihania siitä, että kun keksitään perusteluja omalle luutuneelle mielipiteelle, vähäinenkin logiikka unohtuu. Tämänpäivän hesarista luin seuraavaa:

K... ja A... kir­joit­ti­vat (HS Mie­li­pi­de 25. 3.), et­tä tur­kis­tar­hauk­sen vas­tus­ta­mi­nen on muo­tia­sia. He kir­joit­ti­vat, et­tä jos tar­haus lo­pe­te­taan, mik­si ei sa­mal­la lo­pe­tet­tai­si myös kar­jan­hoi­toa ja si­ka­loi­ta.
Tur­kis­tar­haus ei ole elin­tar­vi­ke­tuo­tan­toa. Me tar­vit­sem­me kar­jan­hoi­toa, si­ka­loi­ta ja ka­na­loi­ta syö­däk­sem­me. Tur­kik­sia ei syö­dä ei­kä nii­tä ny­ky­päi­vä­nä edes tar­vi­ta sel­vi­täk­sem­me elos­sa tal­vi­pak­ka­sis­ta. Tur­kis on ih­mi­sel­le sta­tus­sym­bo­li, jol­la pön­ki­te­tään egoa.
Tur­han eläin­rääk­käyk­sen vas­tus­ta­mi­nen ei ole muo­tia­sia, sil­lä se on jat­ku­nut vuo­si­kym­me­niä, syys­tä­kin.

Kirjoituksen varsinainen pointti: Turhaa eläinrääkkäystä pitää vastustaa, mutta tarpeellista eläinrääkkäystä ei saa vastustaa.

Jotkut käyttävät turkiksia, jotkut eivät. Jotkut syövät lihaa, jotkut eivät. Mutta mitä siitä. Minä teen näin, ja muut on pakotettava tekemään samoin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti