keskiviikko 22. elokuuta 2018

Kirjalliset väärennökset

Sanna Nyqvist & Outi Oja: Kirjalliset väärennökset, Gaudeamus 2018


Teos on hyvin perusteellinen johdatus väärennösten ja väärentämisen maailmaan. Aihepiiriä tarkastellaan ensin teoreettisesti: Kuvataan väärentämisen tyypit ja väärentäjien motiivit. Teos sisältää runsaasti kuvauksia ulkomaisista ja Suomessa tapahtuneista väärennöksistä. Aihepiiri käsitellään hyvin kattavasti sekä teorian että laajojen casekuvausten avulla. Tekijoiden syvää perehtymistä kuvaa esimerkiksi se, että lähdeviitteitä on yli viisisataa.

Teos on sen aihepiiriin syvää perehtymistä haluavalle todellinen aarreaitta. Huvittelulukijalle tekstin laajuus ja perinpohjaisuus heijastuvat lievänä raskaslukuisuutena.

Lisää Gaudeamuksen sivulla.